5ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ

5ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ

Ταινία κουρτίνας 5ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ (EXTENDED HOOK)

Χαρακτηριστικά

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ 5ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΕΥΚΟ: 12 - 16 - 20cm

ΔΙΑΦΑΝΟ: 12 - 16 - 20cm