ΤΡΙΑΙΝΑ

ΤΡΙΑΙΝΑ

Ταινία κουρτίνας ΤΡΙΑΙΝΑ (HOOK)

Χαρακτηριστικά

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΤΡΙΑΙΝΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΕΥΚΟ: 8 - 10,5 - 12 - 16 - 20cm

ΔΙΑΦΑΝΟ: 9 - 12 - 16 - -20cm