ΒΑΝΙΤΥ

ΒΑΝΙΤΥ

Ταινία κουρτίνας BANITY

Χαρακτηριστικά

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΒΑΝΙΤΥ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΕΥΚΟ: 8 - 10,5 - 12 - 16 - 20 cm

ΔΙΑΦΑΝΟ: 9 - 12 - 16 - 20 cm