ΠΛΑΓΙΟ 2,5 ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΠΛΑΓΙΟ 2,5 ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Ταινία κουρτίνας ΠΛΑΓΙΟ 2,5 ΑΡΙΣΤΕΡΟ (LEFT PLEAT)

Χαρακτηριστικά

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΠΛΑΓΙΟ 2,5 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ: 16cm