4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ

4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ

4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ (4PLEAT HOOK)

Χαρακτηριστικά

ΤΑIΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ 4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΕΥΚΟ: 16 - 20cm

ΔΙΑΦΑΝΟ: 20cm