ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ ΤΡΙΑΙΝΑ

ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ ΤΡΙΑΙΝΑ

Ταινία κουρτίνας ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ ΤΡΙΑΙΝΑ (TIE HOOK)

Χαρακτηριστικά

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ ΤΡΙΑΙΝΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΕΥΚΟ: 16 - 20cm

ΔΙΑΦΑΝΟ: 20cm