ΔΙΠΛΟ ΒΑΝΙΤΥ

ΔΙΠΛΟ ΒΑΝΙΤΥ

Ταινία κουρτίνας ΔΙΠΛΟ ΒΑΝΙΤΥ (DOUBLE COMMON)

Χαρακτηριστικά

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΔΙΠΛΟ ΒΑΝΙΤΥ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΕΥΚΟ: 12 - 16 - 20cm

ΔΙΑΦΑΝΟ: 12 - 16 - 20cm