4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΑΠΟΔΗ

4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΑΠΟΔΗ

Ταινία κουρτίνας 4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΑΠΟΔΗ (4PLEAT HOOK UPS-DOWN)

Χαρακτηριστικά

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ 4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΑΠΟΔΗ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΕΥΚΟ: 16 - 20cm

ΔΙΑΦΑΝΟ: 20cm