ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ

Ταινία κουρτίνας ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ (UP HOOK DOWN)

Χαρακτηριστικά

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ

ΛΕΥΚΟ: 20cm

ΔΙΑΦΑΝΟ: 20cm