Ταινίες Κουρτινών

Ταινία κουρτίνας ΕΛΙΖΑ (ELISA)

Ταινία κουρτίνας ΤΡΙΠΙΕΤΟ (3PLEATS)

Ταινία κουρτίνας ΠΟΤΗΡΑΚΙ (COPA)

Ταινία κουρτίνας ΠΛΑΓΙΑ ΠΙΕΤΑ (SIDE)

Ταινία κουρτίνας ΠΑΠΙΓΙΟΝ (BOW)

Ταινία κουρτίνας ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ (QUATTRO)

Ταινία κουρτίνας ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ (rate 1/2, 1/2,5) (TIE)

Ταινία κουρτίνας ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ (rate 1/3) (FINITE)

Ταινία κουρτίνας ΔΙΠΛΟ ΔΙΠΙΕΤΟ (DOUBLE FARFALLA)

Ταινία κουρτίνας 4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ (4 PLEAT HOOK TIE)

Ταινία κουρτίνας ΔΙΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ (DOUBLE HOOK)