Ταινίες Κουρτινών

Ταινία κουρτίνας ΡΟΛΟ (TUBE)

Ταινία κουρτίνας ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΠΙΕΤΑ (PLEATS)

Ταινία κουρτίνας 612C

Ταινία κουρτίνας ΜΙΣΗ ΦΩΛΙΑ (HALF NEST)

Ταινία κουρτίνας ΔΙΠΛΗ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΑ (DOUBLE NEST)

Ταινία κουρτίνας ΑΠΛΗ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΑ (LONG NEST)

Ταινία κουρτίνας 612Β

Ταινία κουρτίνας ΡΟΜΒΟΣ (NEST)

Ταινία κουρτίνα 612

Ταινία κουρτίνας ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΠΕΝΤΑΠΙΕΤΟ (5 PLEAT ASYMMETRIC)

Ταινία κουρτίνας ΔΙΠΛΟ ΡΟΛΟ (DOUBLE TUBE)

Ταινία κουρτίνας ΕΠΤΑΠΙΕΤΟ (7PLEATS)