Ταινίες Κουρτινών

Ταινία κουρτίνας BANITY

Ταινία κουρτίνας LAMDA

Ταινία κουρτίνας ΤΡΙΑΙΝΑ (HOOK)

Ταινία κουρτίνας 5ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ (EXTENDED HOOK)

Ταινία κουρτίνας ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ (UP HOOK DOWN)

Ταινία κουρτίνας 4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΑΠΟΔΗ (4PLEAT HOOK UPS-DOWN)

Ταινία κουρτίνας ΔΙΠΛΟ ΒΑΝΙΤΥ (DOUBLE COMMON)

Ταινία κουρτίνας ΚΟΥΦΟΠΙΕΤΑ ΤΡΙΑΙΝΑ (TIE HOOK)

4ΠΛΗ ΤΡΙΑΙΝΑ (4PLEAT HOOK)

Ταινία κουρτίνας ΔΙΠΙΕΤΟ (FARFALLA)

Ταινία κουρτίνας ΠΛΑΓΙΟ 2,5 ΑΡΙΣΤΕΡΟ (LEFT PLEAT)

Ταινία κουρτίνας ΠΛΑΓΙΟ 2,5 ΔΕΞΙ (RIGHT PLEAT)